Plasnotek đã làm việc cùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam để trao đổi, chia sẻ phương án ứng dụng Nano bạc Plasma (Plasnosil) trong chuẩn đoán là phòng trị bệnh động vật Thuỷ sản.

Hoạt động hợp tác nghiên cứu của 2 đơn vị kì vọng sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, đem đến hướng đi mới trong việc phòng và trị bệnh cho thuỷ sản, đặc biệt giải quyết được bài quyết “kháng kháng sinh” trong lĩnh vực này.

1 Comment

  • Posted 21/01/2021 3:23 chiều

    by porno

    This is one awesome blog post. Really thank you! Much obliged. Auria Barnebas Greabe

Leave a comment