Tag: nano bạc

Nano bạc giúp ích trong trồng trọt như thế nào?

Nano bạc giúp ích trong trồng trọt như thế nào?

Mặc dù các thuốc hóa học bảo vệ thực vật là biện pháp phổ biến nhất hiện nay để phòng trừ sâu bệnh, tuy nhiên tác động tiêu cực của nó đến nước, đất và các sinh vật sống trên đồng ruộng đã được chứng minh hàng chục năm qua. Công nghệ nano là một trong những phương pháp hứa hẹn để phần nào thay thế các thuốc trừ sâu.

Read more